Willa Maya | Karpacz

+48 731 333 641

+48 795 011 188

REGULAMIN

willa maya

Regulamin obiektu

 Willa Maya Karpacz

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do 10:00 dnia następnego.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 5. Obowiązuje zakaz wprowadzania osób nie zameldowanych na teren obiektu.

*

 1. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00 dnia następnego. W tym czasie Goście mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 2. Goście swoim zachowaniem nie powinni zakłócać spokoju pozostałych Gości, wyrządzać szkody w mieniu albo szkody na osobie innych Gości.
 3. W obiekcie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów tradycyjnych oraz e-papierosów zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. Nr 81, poz. 529 )
 4. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju lub obiekcie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.

*

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic ( opiekun ), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Przez cały czas pobytu w pensjonacie dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.

*

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy komputerowych
 2. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w każdej postaci.
 3. Przed opuszczeniem pokoju gość powinien: – pozakręcać krany, – pozamykać okna, – wyłączyć urządzenia pobierające prąd ( oświetlenie, telewizor )
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się że są zamknięte.

                                                                                                     *                                                                               

 1. Obiekt jest monitorowany dla bezpieczeństwa Gości.
 2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione na terenie obiektu.
 3. Parking przy pensjonacie i w zatoczce jest parkingiem monitorowanym, niestrzeżonym, a pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu lub mienia tam pozostawionego.

*

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do zapłaty za ewentualne poczynione szkody oraz opuszczenia terenu pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 2. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 3. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
Scroll to Top